فرم پیشنهادات

درخواست‌ها و پیشنهادات برگزاری دوره‌های آموزشی
  • حوزه درخواستینام دوره پیشنهادینام استاد پیشنهادیشماره تلفن 
    حداکثر 40 دوره
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: pdf, word, Max. file size: 5 MB, Max. files: 40.
      چنانچه روزمه ای از استاد محترم پیشنهادی دارید بارگذاری فرمایید.